HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROZNANOSTKljučna zadaća Društva je upoznavanje javnosti s napretkom u području neuroznanosti te značajem i korisnošću tog napretka za društvo u cjelini.

Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) je nevladina i nestranačka, znanstveno-stručna udruga članova koji su se udružili dobrovoljno, bez namjere stjecanja dobiti, radi zaštite i promicanja znanstvenih, nastavnih, strukovnih i drugih ciljeva i interesa. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske unapređujući neuroznanost i srodna područja znanosti.

Zg

Dobrodošli na web stranice HDN-a

image 1

Aktivnosti

Sudjelovanje u radu IBRO‐a, FENS‐a i SFN‐a te u organizaciji Tjedna mozga u Hrvatskoj samo su neke od aktivnosti društva u 2012. i 2013. godini. Više pročitajte u izvješću predsjednika o radu HDN-a.

image 2

Skupština

Redovna godišnja skupština Društva održana je 28. studenog 2014. Pročitajte zapisnike s prošlogodišnje skupštine, ovogodišnje skupštine i izvješće tajnice i predsjednika za 2013.-2014. godinu.

Statut Društva

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 70/97 i 106/97), Skupština Hrvatskog društva za neuroznanost na svojoj osnivačkoj skupštini održanoj 01. prosinca 2000. u Zagrebu donijela je Statut Društva.

Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište, pravni status i područje djelovanja Hrvatskog društva za neuroznanost (u daljnjem tekstu: Društvo); osnivanje i prestanak Društva; ciljevi i osnovni sadržaj djelatnosti; članstvo i javnost rada Društva; upravljanje i tijela Društva te osobe ovlaštene za zastupanje; imovina i odgovornost za obveze te financijsko poslovanje Društva; druga pitanja od značaja za rad Društva.

Cijeli Statut HDN-a dostupan je ovdje.

Članstvo

image 3

Popis članova HDN

Od osnivanja društva u prosincu 2000. godine do danas, članstvo je naraslo na više od 200 osoba. Pristupnica za Društvo nalazi se ovdje a popis članova dolazi uskoro.